Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében – Projekt

A kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
A projekt címe: „Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében”
A szerződött támogatás összege: 110.484.559 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 57§(1.) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik a szociális alapszolgáltatások nyújtása. Sáta Község Önkormányzata a szociális étkeztetés alapszolgáltatást nyújtja az arra jogosultaknak. Az önkormányzat konyhája jelenleg az óvoda épületében működik, az étkezést igénybe vevők számának emelkedése miatt azonban már nem megfelelő annak az infrastruktúrája. A megnövekedett igény az öregedő és nehéz helyzetben lévő népességnek tudható be. Ezért az önkormányzat szeretné egy megfelelően felújított, kibővített, korszerű eszközökkel felszerelt, különálló épületben üzemeltetni a konyháját. A megvalósulási helyszín Sátán, a Kolozsvári utca 5. szám alatt, a 186-os helyrajzi számon található. Az épület 1927–ben épült, az akkori szabványoknak, előírásoknak megfelelően. A műemléki környezetben lévő patinás épület a régi általános iskolának adott helyet. Az intézmény sajnos 2011-ben megszűnt. A funkcióját vesztett épület nincs teljesen leromlott állapotban, de jelenleg energetikai értékei a mai kor követelményeinek, szigorú előírásainak már nem felelnek meg. Az épület egykor érvényben lévő feltételei nem voltak olyan szigorúak, mint a mai jogszabályokban előírtak. Az építési szerkezetek elhasználódtak, a nyílászárók eldeformálódtak, a padló tönkrement, a tetőszerkezet elöregedett. Az épület teljes felújításra szorul, valamint jelentős átalakítására is szükség van az új funkciója érdekében. A felújítás után az ingatlan korszerű állapotba kerül, így helyet ad a település szociális konyhájának.

A projekt keretében tehát a már meglévő szociális konyha új helyet kap egy funkcióját vesztett épületben. Az épület korszerűsítésére kerül a konyha kialakításának előírásaival összhangban, így a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat megfelelő infrastruktúrával rendelkező környezetben, a célcsoport igényeinek megfelelően láthassa el a már működő szociális étkeztetés alapfeladatát. A fejlesztés minden költsége elszámolható. A teljes felújítás mellett eszközbeszerzésre is sor kerül, melynek keretében az elavult eszközállományt korszerű gépekre cseréli az önkormányzat. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt.

Az önkormányzat a következőkre nyújt be támogatási igényt:
– funkcióját vesztett épület bővítése, átalakítása , felújítása (beleértve az épületgépészetet is);
– étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése;
– konyhai berendezési tárgyak beszerzése;
– a megvalósuló tevékenységek részeként játszósarok kialakítása;
– parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése;
– megújuló energiaforrás alkalmazása;
– akadálymentesítés;
– energiahatékonysági intézkedések a műemléki környezetben lévő épület tényét figyelembe véve;
– nyilvánosság biztosítása.

Sáta az ózdi járásba -, így a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján komplex programmal fejlesztendő járás – tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel sújtott település. A projekt ezen szempontokat figyelembe véve hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez.
A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásban jogerős bejegyzéssel rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan.
Szem előtt tartottuk az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait a nyílászárók cseréje és fűtési és HMV rendszer korszerűsítése révén. A projektjavaslatban lévő épület az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet [Tanúsítási Kormányrendelet] hatálya alá tartozik. Nyílászárócsere , épület szintű fűtési és HMV rendszer korszerűsítés lesz az egész épületen. A projekt keretén belül nem lesz arányosítás, az épület akadálymentesítve lesz, rehabilitációs környezettervező szakmérnök kerül bevonásra a projekthez. Azbesztmentesítés nem lesz az épületen. A projektvégrehajtás során 6 mérföldkő került betervezésre a határidőszakok figyelembe vételével. A projektmegkezdés és projektvégrehajtás időpontja a realitás elvét szem előtt tartva lett meghatározva. Az indikátor célérték meghatározásra került.

A pályázat megfelel a 4.4.3 pontban előírt feltételeknek. Az 1.1 és a 2.2 pontban támasztott követelmények megfelelése igazolt.
Ezen kívül megfelel a következő kritériumoknak:
– A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről NM rendeletben foglaltak szerint kerül megtervezésre.
– A projekt olyan településen valósul meg, ahol nincs bentlakásos szociális intézmény.
– A projekt támogatja a megújuló energiaforrás használatát.
– A projekt 2.499 fő alatti településen valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006.