A diakónusok sírja

Ez a sírhant az egyik legrégebbi eredetű (ma is látható) temetkezési emlék a sátai temetőben. Ugyanakkor erről a sírról lehet a legkevésbé tudni, hogy ki tért ide örök nyugovóra. Ma, 2018-ban már szinte lehetetlen elolvasni a sírkő feliratát, de 1980 körül, amikor e fotó készült, még ki lehetett venni a lényegét. A sír a kápolna felőli, a ravatalozó mögött bejáraton közelíthető meg, a dombtetőn található a temetőben. A sírkő rekonstruált, latin nyelvű felirata a kép alatt olvasható.

Hic qvips I.T. in Dno. Pirillisa Crosus Dnvs. Michael Kenkay de Eadrm V. Senina Acre Cipriavn. Provis R. OL II T I L April A. C. MDCCXCV Saetai 8vae XI(?)

Még elég jó latin-tudással sem sikerült a nyomára bukkanni, mit is jelent pontosan ez a felirat. Nagyjából kihámozható, hogy egy férfi és egy nő templomszolga (diakónus) fekszik itt. A szájhagyomány útján továbbterjedő legenda alapján az öregek szerint olyan templomszolgák nyugszanak itt, akik a korabeli plébánia lángra lobbanásakor a tűzbe vesztek. A sírkő eredeti, ami azt jelenti, hogy már több, mint kétszáz éves, a római számokkal írt évszám 1795.
Béke poraikra!

A diakónusok sírja 2018. november 1-én, halottak napján

 

A sír 2020. május 9-én