A könyvtár új nyitvatartása

A Sátai Könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási ideje
2020. szeptember 15-től:

Hétfő: 8-15 óráig
Kedd: 8-15 óráig
Szerda: 8-15 óráig
Csütörtök: 8-10 óráig
Péntek : 8-12 óráig

Tájékoztatjuk a tisztelt olvasóközönséget, hogy a Sátai Könyvtár felújítási munkálatai befejeződtek, az intézmény a fenti nyitvatartással újra várja az látogatókat.
>> Felhívjuk a figyelmüket, hogy a koronavírus járványra tekintettel, a dolgozók és az olvasók védelmében a könyvtárban az arcmaszk használata, a megfelelő távolságtartás és az előzetes kézfertőtlenítés kötelező.

Sáta község szociális konyha kialakítása a régi iskola épületében – Pályázati kiírás

Kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
A projekt címe: Sáta község szociális konyha kialakítása a régi iskola épületében
A támogatás összege: 110 484 559 Ft
A támogatási döntés dátuma: 2017.05.16.
Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.06.08.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.07.
A támogatás mértéke: Elszámolható költségek 100%-a


A projekt tartalmának bemutatása:
Sáta Község Önkormányzata szociális konyha kialakítására pályázott 2016-ban, a régi általános iskola épületének átalakításával. A projekt 110.484.559 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A település szociális konyha feladatait is akkoriban az óvoda épületében működő konyha látta el, azonban az étkezést igénybe vevők számának gyors emelkedése miatt már nem volt megfelelő annak az infrastruktúrája, ezért az önkormányzat egy, a jogszabályoknak mindenben megfelelő, korszerű eszközökkel felszerelt, különálló épületben üzemeltethető szociális konyha kialakításáról döntött. Az Önkormányzat megvizsgálta a fejlesztésbe bevonható ingatlanokat, a választás egy funkcióját vesztett műemléki környezetben lévő, Kolozsvári utca 5. szám alatt található patinás épületre esett, amely korábban a település általános iskolájaként működött, azonban 2011-től használaton kívül állt.
A projekt eredményeként egy modern szociális konyha jött létre különálló, bővíthető, többfunkciós étkezővel, amely a szociális étkeztetési szolgáltatás megfelelő minőségű ellátására alkalmas.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.08.13.
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006

 

 

Sajtóközlemény
A közleményen kattintva a dokumentum teljes méretben olvasható.

Pályázat: Sáta Község vízelvezető hálózatának fejlesztése – TOP-2.1.3- 16-BO1-2019-00057

  • Kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Sáta Község vízelvezető hálózatának fejlesztése
  • Szerződött támogatás összege: 217.628.699 Ft
  • Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A Projekt tartalmának bemutatása:
2.1. A Szerződés tárgya a Sáta Község vízelvezető hálózatának fejlesztése című és TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00057 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
Projekt fő helyszíne: 3659 Sáta, 99 hrsz (Brassói u.)
A projekt megvalósításának helyszíneit a szerződés melléklete tartalmazza. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

Tervezett befejezési dátum: 2021.év 11. hó 30.
Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00057

Támogatási szerződés >>