Könyvbemutató: Magamból csendet – B. Mester Éva

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Az Irodalmi Rádió 2019. november 22-én mutatta be B. Mester Éva “Magamból csendet” című új verseskötetét Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

B. Mester Éva harmadik verseskötete Fridél Lajos grafikáival.

“Vajon hány évszak van egy ember életében? Mintha Éva mindenre emlékezne percnyi pontossággal. Mennyi kérdés és mennyi kaland, hiba, jó vagy rossz döntés! Utazás és sport, persze a szerelem is és még sorolhatnánk. A verseiben nemcsak a fájdalom, a gyász, hanem az életöröm is jelen van.” – Radnó György

A szerző új könyvével

További képek a könyvbemutatóról >>

Idézet a címadó versből:

“Akartam adni magamból lángot,
világom csúcsán kis mennyországot,
megnyugvás félét, valami szépet,
érezzen végre bársonyt a lépted!”

A “Magamból csendet” című könyv itt megvásárolható >>

Művészportré: B. Mester Éva >>

 

Önkormányzati választások 2019

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Sáta települési választás eredményei

Polgármester: Szalmás Zsoltné

A képviselő-testület összetétele:
Bakos Péter
Bakos Péterné
Balláné Kovács Erika
Orbán Lászlóné
Sike Richárd
Tuza Gáborné

A nemzetiségi önkormányzat képviselői:
Váradi Béla
Lahó Roland Csaba
Kótai Norbert

(Forrás: valasztas.hu)

Sáta – Boldog Óvoda

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Jobb Veled a Világ!

A Sátai Napköziotthonos Óvoda sikeresen pályázott a Jobb Veled A Világ Alapítvány által meghirdetett Boldog Óvoda címre. Az intézmény egy teljes évig, a 2019-2020-as tanévben birtokosa lehet a megtisztelő címnek és használhatja az Alapítvány logóját.

Az ünnepélyes díjátadó 2019. szeptember 18-án Budapesten, a Kongresszusi Központban volt. A helyszínen Tóth Gáborné óvónő vehette át a Programhoz kapott csomagot, ajándékot.

A Boldog Óvoda és Iskola programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében.

A Boldog Óvoda és Iskola pályázat célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az óvodai, alsós, felsős és közép szintjén tanulók csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspirálják őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.


Tovább a Sátai Napköziotthonos Óvoda oldalára >>Sátai önkéntesek kárelhárítási munkán

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Augusztus 13-án délutántól heves zivatarok és jégesők okoztak komoly károkat országszerte. A legnagyobb károk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében keletkeztek, többek között Szőlősardó, Szin, Szögliget és Perkupa településeken és környékükön. Házak tucatjainak sérült a tetőzete a helyenként dió és tojás méretű jégdaraboktól, sok helyen betörtek az ablakok, sérültek a redőnyök.

Sátai önkéntesek – az önkormányzat támogatásával – 2019. augusztus 14-én Szögligeten kárelhárítási munkában vettek részt, a viharban megrongálódott tetőszerkezeteket lefóliázták. Szép munka volt!

Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében – Projekt

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

A kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
A projekt címe: „Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében”
A szerződött támogatás összege: 110.484.559 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 57§(1.) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik a szociális alapszolgáltatások nyújtása. Sáta Község Önkormányzata a szociális étkeztetés alapszolgáltatást nyújtja az arra jogosultaknak. Az önkormányzat konyhája jelenleg az óvoda épületében működik, az étkezést igénybe vevők számának emelkedése miatt azonban már nem megfelelő annak az infrastruktúrája. A megnövekedett igény az öregedő és nehéz helyzetben lévő népességnek tudható be. Ezért az önkormányzat szeretné egy megfelelően felújított, kibővített, korszerű eszközökkel felszerelt, különálló épületben üzemeltetni a konyháját. A megvalósulási helyszín Sátán, a Kolozsvári utca 5. szám alatt, a 186-os helyrajzi számon található. Az épület 1927–ben épült, az akkori szabványoknak, előírásoknak megfelelően. A műemléki környezetben lévő patinás épület a régi általános iskolának adott helyet. Az intézmény sajnos 2011-ben megszűnt. A funkcióját vesztett épület nincs teljesen leromlott állapotban, de jelenleg energetikai értékei a mai kor követelményeinek, szigorú előírásainak már nem felelnek meg. Az épület egykor érvényben lévő feltételei nem voltak olyan szigorúak, mint a mai jogszabályokban előírtak. Az építési szerkezetek elhasználódtak, a nyílászárók eldeformálódtak, a padló tönkrement, a tetőszerkezet elöregedett. Az épület teljes felújításra szorul, valamint jelentős átalakítására is szükség van az új funkciója érdekében. A felújítás után az ingatlan korszerű állapotba kerül, így helyet ad a település szociális konyhájának.

A projekt keretében tehát a már meglévő szociális konyha új helyet kap egy funkcióját vesztett épületben. Az épület korszerűsítésére kerül a konyha kialakításának előírásaival összhangban, így a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat megfelelő infrastruktúrával rendelkező környezetben, a célcsoport igényeinek megfelelően láthassa el a már működő szociális étkeztetés alapfeladatát. A fejlesztés minden költsége elszámolható. A teljes felújítás mellett eszközbeszerzésre is sor kerül, melynek keretében az elavult eszközállományt korszerű gépekre cseréli az önkormányzat. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt.

Az önkormányzat a következőkre nyújt be támogatási igényt:
– funkcióját vesztett épület bővítése, átalakítása , felújítása (beleértve az épületgépészetet is);
– étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése;
– konyhai berendezési tárgyak beszerzése;
– a megvalósuló tevékenységek részeként játszósarok kialakítása;
– parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése;
– megújuló energiaforrás alkalmazása;
– akadálymentesítés;
– energiahatékonysági intézkedések a műemléki környezetben lévő épület tényét figyelembe véve;
– nyilvánosság biztosítása.

Sáta az ózdi járásba -, így a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján komplex programmal fejlesztendő járás – tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel sújtott település. A projekt ezen szempontokat figyelembe véve hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez.
A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásban jogerős bejegyzéssel rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan.
Szem előtt tartottuk az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait a nyílászárók cseréje és fűtési és HMV rendszer korszerűsítése révén. A projektjavaslatban lévő épület az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet [Tanúsítási Kormányrendelet] hatálya alá tartozik. Nyílászárócsere , épület szintű fűtési és HMV rendszer korszerűsítés lesz az egész épületen. A projekt keretén belül nem lesz arányosítás, az épület akadálymentesítve lesz, rehabilitációs környezettervező szakmérnök kerül bevonásra a projekthez. Azbesztmentesítés nem lesz az épületen. A projektvégrehajtás során 6 mérföldkő került betervezésre a határidőszakok figyelembe vételével. A projektmegkezdés és projektvégrehajtás időpontja a realitás elvét szem előtt tartva lett meghatározva. Az indikátor célérték meghatározásra került.

A pályázat megfelel a 4.4.3 pontban előírt feltételeknek. Az 1.1 és a 2.2 pontban támasztott követelmények megfelelése igazolt.
Ezen kívül megfelel a következő kritériumoknak:
– A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről NM rendeletben foglaltak szerint kerül megtervezésre.
– A projekt olyan településen valósul meg, ahol nincs bentlakásos szociális intézmény.
– A projekt támogatja a megújuló energiaforrás használatát.
– A projekt 2.499 fő alatti településen valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006.