Sáta Község Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (III. 02.) sz. határozata a 2021. évi közbeszerzési tervről

Sáta Község Önkormányzat Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Sáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

Sáta Község Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tövény 42. §-a alapján a 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti formában hagyom jóvá.

Felhatalmazom a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet hirdesse ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

Sáta, 2021. március 02.

Szalmás Zsoltné
polgármester

A határozat – mellékletével együtt – itt olvasható.

Közlemény a közös önkormányzat polgármesteri hivatalainak működéséről

Tisztelt Lakosság!

A védelmi intézkedések szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet 12. §-a alapján a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalban és annak Sátai illetve Upponyi Kirendeltségén 2021. március 8. napjától elsősorban otthoni, ún. “home office” munkavégzés kerül bevezetésre.

Az ügyfélfogadás a legszükségesebb esetben lehetséges, előre egyeztetett időpontban, kizárólag az ügyintézővel ablakon történő kommunikációval. Az ügyfelek kérelmeiket, jelzéseiket az alábbi telefonszámokon és e-mail címeken tudják eljuttatni a Hivatal felé. Írásbeli kérelmek benyújtására lehetőség van a bejárati ajtók előtt elhelyezett papírdobozokban, melyeket naponta több alkalommal ürítünk és feldolgozunk. A Hivatal dolgozói rövid úton fogják intézni az ügyeket.

Minden esetben kötelező a maszk használata és a kézfertőtlenítés. Személyes ügyintézés esetén csak egy fő lehet jelen, kivételt képez, akinek mozgásában segítségre van szüksége. A hivataloknál a lehető legrövidebb ideig tartózkodhatnak. Szíveskedjenek csak az elintézednő üggyel kapcsolatosan előterjeszteni a mondanivalót.

Anyakönyvi ügyintézés csak és kizárólag halotti anyakönyvi ügyintézés kapcsán van.

Elérhetőségeink:

Borsodbóta: Tel: 06-21/2333-168, 06-30/974-29-79
email: bbotaph@gmail.com
Gulyás János polgármester: 06-30/906-8740

Sáta: Tel: 06-48/438-001
email: phivatalsata@gmail.com
Szalmás Zsoltné polgármester: 06-30/650-6718

Uppony: 06-48/439-217
email: upponyph@gmail.com
Balogh Béla polgármester: 06-30/257-8810

Demjénné Mustos Beatrix jegyző: 06-30/570-8652

A Hivatal dolgozói rövid úton fogják intézni az ügyeket.

Az intézkedésre a dolgozók és a lakosság védelme érdekében van szükség. Amennyiben egy dolgozó megbetegszik, vagy kapcsolatba kerül vírusos egyénnel, minden hivatali dolgozó karanténba kerülhet, ezzel a települések működőképessége, a lakosság segítése nem lenne biztosítva. Kérjük megértésüket!

Kérjük, kísérjék figyelemmel a szakemberek általi hivatalos tájékoztatókat, közleményeket.

A kialakult helyzetben együttműködésre, összefogásra, türelemre van szükség. Pánik helyett meggondolt, nyugodt cselekvésre. Ismételten kérünk mindenkit az előírások betartására, szükség esetén a járványügyi és egyéb hatóságokkal való szigorú együttműködésre.

A későbbiekben bármilyen változás, korlátozás, egyéb felső szintű utasítás birtokába jutunk, azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Borsodbóta, 2021. március 8.

Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

Intézményi gyermekétkeztetés 2021. március 8-12. között

Intézményi gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára

A kialakult járványügyi helyzet miatt, a gyermekétkeztetés az alábbiak szerint alakul a 2021. március 8. – március 12. időszakra vonatkozóan.

Mivel az általános iskolákban március 8-tól digitális oktatás vált kötelezővé, az étkeztetés biztosítása annak az intézménynek a kötelessége, ahová a gyermek jár. Az ebéd ebben az időszakban az oktatási intézményeknél vehető át.

A sátai óvodába járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszer használatos edényben fognak ebédet kapni, amely március 8 – március 12. között 12.00 órától 13.00 óráig vehető át a Konyhán (Kolozsvári út 5.)

Az ezt követő időszakról később adunk tájékoztatást.

2021. március 5.

Sáta Község Önkormányzata

Elkezdődhet az óvoda-bölcsőde építése

Kedves Sátaiak!

Újabb fontos mérföldkőhöz ért a falu fejlesztése, hisz végre elkezdődhet az új óvodánk-bölcsődénk építése. Amint az időjárás lehetővé teszi, tehát remélhetőleg már márciusban indul a kivitelezés. A többlettámogatás megítélése óriási eredmény, köszönet illeti mindazokat, akik bármit is tettek érte.

12 férőhelyes bölcsőde épül, ugyanebbe az épületbe költözik a 45 férőhelyes óvoda is

Az új épületkomplexum a környező romok eltakarítása után üde színfoltja lesz a községnek, remek körülmények között tölthetik mindennapjaikat a sátai gyermekek és az ott dolgozó felnőttek. Természetesen a Kolozsvári utca képének megújításán is dolgozik az önkormányzat: a már meglévő és épülő intézmények méltó környezetben kell, hogy legyenek. Évtizedes probléma a falu közepén lévő sok magántulajdonban lévő romhalmaz, de most úgy tűnik, a hatóságokkal együttműködve sikerül ezt is megoldani. Ami a tulajdonosokat illeti (ez vonatkozik a falu más részén lévő ingatlanokra is) szégyellhetik magukat, hogy nemtörődömségükkel ilyen mértékben rombolják a faluképet. Jókarbantartási kötelezettsége van minden ingatlantulajdonosnak még akkor is, ha már nem lakik a házban, esetleg a faluban sem. Sok éves huzavona után most jutottunk el abba a fázisba, hogy megszabadulunk a “gyönyörű” látványtól. Ugyanez vonatkozik a régi szövetkezet épületére (ez egy hónapja már önkormányzati tulajdon), és a mellette lévő romhalmazra. Pályázati forrásból tudjuk bontani a szövetkezetet már tavasszal, ahogy az időjárás lehetővé teszi a munkálatok elkezdését. Próbálok minden lehetőséget megragadni, hogy szépítsük a falut, élhetővé tegyük az itt élők számára.

A csapadékvíz elvezetésére is nyertes pályázatunk van, ez a beruházás is indul kora tavasszal (az érintett utcák lakóival előtte egyeztetünk), az orvosi szolgálati lakás szintén épül már, így ez az év a nagy beruházások éve lesz.
Tudom, hogy a rengeteg építkezés okoz majd némi fennakadást, kellemetlenséget, de azt kérem mindenkitől, hogy a végeredményt nézze, ne az odáig vezető utat. Minden beruházás, ami az utóbbi években zajlott illetve folyamatban van, hiánypótló beruházás. 20 év lemaradását pótoljuk viszonylag rövid idő alatt.

Örülök a többség pozitív hozzáállásának, de elképeszt az olyan vélemény, hogy minek ide modern óvoda, inkább iskola kellene, miért nem az utat csinálják stb. Az örök elégedetlenség… Van akit az tesz boldoggá, ha a pozitívumot nem látja, csak reklamálni lehessen. Fontos természetesen a többi probléma megoldása is, de az óvodára szánt pénzből nem építhetünk utat, a Polgármesteri Hivatal pályázati összege sem fordítható másra és így tovább.

Van egy fontossági sorrend, amiben előkelő helyen szerepel az Ózd felé vezető út felújítása, de az nem az önkormányzat kompetenciája. Ettől függetlenül az illetékesek, a döntéshozók nem feledkeztek el róla, ezt határozottan állíthatom.

A csak negatívumot nézők reklamálnának, ha nem lenne modern orvosi rendelőnk, mert már be kellett volna zárni az őskori állapotok miatt, ha a hatóságok rátették volna a lakatot a konyhára, ha nem lenne felújítva a Borsodbóta-nekézsenyi elágazás útszakasz stb.

Higgyék el, én lennék a legboldogabb, ha csak azon kellene gondolkoznom, hogy hol legyen a játszótér.
Szerencsére ez is belátható közelségbe került, mint ahogy az is, hogy a fiatalok állandó, kulturált klubhelyiséget, konditermet, egyéb többcélú területeket kapjanak használatra. Régi vágyuk teljesülhet, remélem élnek majd a lehetőséggel (nem visszaélnek), és ugyanolyan jól szervezetten veszik ki részüket a falusi életből, mint a nyugdíjas klub tagjai. Én nyitott vagyok minden előre mutató igény teljesítésére.

Az iskola meglétével kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem, mint 20 évig itt tanító pedagógusnak borzasztó szívfájdalom, hogy 2011-ben bezárták. Már nem keresem a felelősöket, előre kell nézni, nem visszafelé. Az újranyitás nem azt jelenti, hogy építünk egy épületet, és lesz iskola. A probléma kicsit összetettebb ennél.
Ezért nem szeretném, ha bármelyik jelenleg működő intézményünk olyan helyzetbe kerülne, hogy ilyen drasztikus lépésre kényszerüljön az önkormányzat. Fejlesztünk gőzerővel, nem lelakjuk a meglévőt.

Kedves Sátaiak!
Tudom, hogy már mindenki türelmetlenül várja, hogy a kormány lazítson a járványügyi korlátozásokon, ismét élhessük a régi életünket. Higgyék el, ha lehetőség lesz rá, megtörténik az enyhítés. Aki közelről megtapasztalja a vírus okozta egészségügyi problémákat, könnyebben megérti, hogy miért kellenek a szigorú szabályok. Türelmet kérek mindannyiuktól, kitartást a továbbiakban, és kérek mindenkit, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Tisztelettel: Szalmás Zsoltné
polgármester