2024-05-24

A sátai általános iskola története

A sátai Általános Iskola története
a XX. századi megalakulásától a XXI. századi megszűnéséig

 

Ficzere Szabolcs szakdolgozata (2013)
– a szerző hozzájárulásával

(Tartalomjegyzék)

1. Bevezetés 5

2. Sáta község története 6

3. A magyar neveléstörténet 10
3.1. Középkor 10
3.2. Reneszánsz kor, reformáció és ellenreformáció 10
3.3. A felvilágosodás kora 11
3.4. A XIX. század 12
3.5. Nevelésügy a két világháború között 14
3.6. Az 1930-40-es évek nevelésügye 15
3.7. A magyar oktatásügy 1945 után 16
3.8. 1950-es évek oktatásügye 17
3.9. Forradalom és rendszerváltás között 18

4. A Sátai Általános Iskola története 20
4.1. Az iskolaalapítás előzményei 20
4.2. Az iskola létrejötte „régi iskola” 21
4.3. Az iskola helyzete a I. világháború befejeződésétől a 60-as évekig 22
4.4. Kameniczky István munkássága 23
4.5. dr. Kerekes Jánosné munkássága 24

5. Sátai iskola pedagógiai munkája a 1990-es évektől napjainkig 25
5.1. Az iskola pedagógiai programja 25
5.1.1. A Sátai Általános Iskolában tanító pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alábbi pedagógiai alapelveket juttatták érvényre 25
5.1.2. Az iskolában folyó oktató és nevelő munka célja és feladata 26
5.1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 27
5.1.4. A közösség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 27
5.1.5. Személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszerek és szervezeti formák 28
5.1.6. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik 28
5.1.7. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 29
5.1.8. Kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 30
5.1.9. A szülők a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 30
5.1.10. Az iskola Egészségnevelési programja 31
5.1.11. Az iskola Környezeti nevelési programja 31

6. Bakai Vilmosné munkássága 32

7. Az iskola megszűnése 37

8. Összegzés 38

9. Irodalomjegyzék 40

10. Mellékletek 42

 

 

A szakdolgozat megtekintése pdf-fájlként:

 

Megszakítás