2024-07-14

Fáy-kastély, Sáta

Fáy-kastély gps-pont:
48.18510, 20.39582

Sátának három jelentős, műemlék jellegű épülete van: a késő barokk stílusú római katolikus templom, a copf stílusú plébániaház, valamint a Fáy-kastély. A kastély a Kolozsvári-, Kossuth-, és Szabadság utcák találkozásánál, egy domboldalra építve található. Ez a terület a falu központja, a szociális konyha-étterem, a plébánia, üzletek, valamint az épülő bölcsőde-óvoda vannak még itt.

A Fáy-kastély felújított tetőszerkezete, 2012 (Pahocsa Kálmán kivitelező munkája)

Sáta község a XVI. századtól a Bárius-család birtokában volt. őket a Vay-, a Platthy- és Rocsányi családok követték, majd a XIX. században az Ágoston-, végül a Fáy-család. Azt mondhatjuk, hogy a kastélyhoz mindegyik família tett hozzá valamit, mire utolsó egyszemélyi tulajdonosa, Fáy István kezére került volna.

Magát az épületet a Platthyak építtették egyemeletes, timpanonos középrésszel, két szélén kiugró tornyokkal, manzárdtetővel, boltozott szobákkal, a munkálatok 1735 körül fejeződtek be végleg. A következő, jelentős átalakítást viszont csak az utolsó nemesi származású tulajdonos, Fáy István végezte rajta, így a neve is rajta maradt az épületen, azóta csak Fáy-kastélynak nevezik.


A Fáy-kastély a 2012-es tetőszerkezet-átalakítás előtt


A sátai Fáy-kastély kézműves munkával készített, helyben készült makettje >>

A sátai és a bánhorváti kastély kinézetre és technológiai megvalósításban annyira egyező jegyeket mutat, hogy honismereti és építészeti leírások „egyedi terv ismételt felhasználását” említik.

A kastélyépület emeleti részéről függőfolyosós összeköttetés van egy kiszolgáló épületegyüttes felé, amelyben konyha, étkező, raktárak, mosóhelység és egy kisméretű tornaterem található.

1952-ben államosították, ekkortól 1991-ig a magyar állam tulajdonában a B.A.Z. Megyei Tanács Gyermekotthonaként működött. A politikai változások következtében „jogutódlás” jogcím alatt 1991-ben a B.A.Z. Megyei Önkormányzat tulajdonába megy át az épület, amelyet alig tartottak karban, és amelyen szinte semmilyen változtatást nem végeztek az államosítás óta.

Ennek következtében 1993-ban a létesítményt funkciójára alkalmatlannak, életveszélyesnek nyilvánították, így a gyermekotthont ezen a helyen megszüntették.

A kastély jelenleg magántulajdonban van, az épületen folyamatos állagmegóvási munkálatok történnek.

Momentum a kastély történetéből (egyes vitatott tényekkel)

Horthy Miklós lánya, Paula, másképpen Paulette néhány évet élt a sátai kastélyban.
(Javított idézet az Ózdi Maholnap 1994. augusztus 12-i számából.)

A (sátai – a szerk.) kastély azok közé tartozik, amelyeknek ura, rendes állandó tulajdonosa csak akkor volt, amikor megépítették. A kastélyt a Plathy nevű földbirtokos család építtette még a XVIII. században, azóta csak hosszabb-rövidebb ideig tartó bérlői voltak. A lakossági elbeszélgetés nyomán említett Horthy Miklós lánya, a Paula valóban lakott ott egy-két évig. Megesküdött fáyi Fáy László főispánnal, akinek több helyen földbirtokai voltak, de (…) Sátán nem. Valóban züllött életet élő földbirtokos volt, és ezért hagyta ott Horthy Paula .

Paula így elvált Fáytól, és férjhez ment gróf Károlyi Gyula repülő-főhadnagyhoz, aki a 1942.szeptember 2.-án Érd fölött repülve lezuhant, és a Dunába esett. (…)

Az épület és környezete

A kastély egy domboldalon áll, maga az épület szabadon álló. Alaprajzában és felépítésében rokon az ugyancsak Platthyék által építtetett bánhorváti kastéllyal. Az ingatlanhoz tartozik egy korábban mezőgazdasági művelés alatt álló szántó-kert, udvar, valamint néhány gazdasági épület.
A kastély négyszög alaprajzú, egy emeletes, manzárdtetős épület. Völgy felőli öttengelyes főhomlokzatát négyszögű saroktornyok fogják közre. A földszinten található középrizalit mögött a sarokhelyiségektől közrezárt, nagy bejárati terem nyílik. Ebből folyosó vezet a lépcsőházba és a két felfelé nyíló oldalfolyosókba. Az emeleten hasonló elrendezésben van a teknőboltozatos nagyterem, körülötte cseh-süveg boltozatos szobák. Az öles vastagságú középfőfalban 0,70 m szélességű rejtett lépcső vezet a pincétől a padlásig.

Az osztópárkánnyal két szintre tagolt homlokzaton egyenes záródású, keretelt ablakok láthatók, szépmívű vasrácsokkal. A középrizalit földszintjét középen félkör záródású bejárat, emeletén pilaszterek között az ablakok fölött íves szemöldökpárkány, a főpárkány fölött timpanon látható. A saroktornyok később ráépült második emeletén félkörrel záródó ablakok vannak.

Eke Zsolt sátai képzőművész tusrajza:

A sátai kastélykert

A Sáta Fáy kastély Facebook-csoportja

Sáta, Fáy kastély Facebook-csoport

Kapcsolódó tartalom:


A sátai kastély alvilága >>

Megszakítás