2024-06-20

Az izraelita temető

A sátai izraelita temető a falunak a kastély mögötti dombján, az erdő alatt található. Megközelíthető a Szabadság úton (a Fáy-kastély mellett) végig haladva, majd annak végén balra fordulva az erdő felé, illetve a posta melletti dűlőúton, majd a dombtetőn jobbra fordulva, majd mindkét megközelítéskor a vízműves létesítménytől jobbra indulva. Elhelyezkedése szimmetriát mutat a falu másik – r.k. – temetőjével, ami a szemben lévő dombon, légvonalban mintegy 1,5 km-re található onnan. Az izraelita temető ma már használaton kívüli, utoljára 1958-ban temettek ide, az akkori elhunyt Czink Dezső volt. A temetőt időszakonként az önkormányzat tisztíttatja, a rendezett területen figyelmes szemlélődéssel megtalálhatók a jellemző jegyek, például a négy idős akácfa a terület sarkain.

English summary: Sáta, Jewish cemetery – Caretaker: mayor’s office. The cemetery is located on Szabadság Street, behind Fáy Castle. Cleaning is occasional. Last burial was Dezső Czink in 1958.

Ez a kép 2000 körül készült a helyszínen
Ez a kép 2000 körül készült a helyszínen

Dokumentumok alapján Sátán a zsidó közösség 1851-ben 8 főt, 1941-ben pedig a falu 1537 lakójából 29 főt számlált.

Sáta szülötte egyébként Jordán Sándor (1861) rabbi, későbbi miskolci hittantanár, fogarasi megyés rabbi.

Kép: Magyar Zsidó Lexikon

Magyarország Geographiai Szótára, Sáta, 1851, illetve Vármegyei Krónikák, Sáta.
borsod.zsidomult.hu – Elveszett közösségek – Ózd*

A második világháború alatt Randolph L. Braham* 26 deportált zsidó származású sátait említ, akik között volt Schwartz Salamon mészégető és Dravecz Menyhért betonvállalattal rendelkező iparos.


*Randolph L. Braham: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, I. kötet, Park Könyvkiadó, Bp. 2010, p.341-365.

Megszakítás