2024-05-24

Sáta neves szülöttei

Sáta neves szülöttei, történelmi, közéleti alakjai

Bartha József
Született: Sáta, 1866. dec. 1. – Meghalt: Bp., 1950. márc. 10. : irodalomtörténész, tanár. Az egy.-et Bp.-en végezte. 1893-96 között nagybecskereki gimn.-i tanár. 1896-98-ban az MNM tisztviselője. 1896-tól 1933-ig bp.-i gimn.-i tanár, ill. 1922-24-ben ig., 1924-től egyúttal m. nyelvi és irodalmi szakfelügyelő. Több középisk.-i tankönyvet, és – főleg a konzervatív, kat. szellemű lapokban – számos cikket írt. Élesen támadta kora haladó mozgalmait és íróit.
Forrásmunkák: A magyar művelődés története (Pozsony, 1901); Két nemzedék irodalma 1875-1925 (Bp., 1926); Az új magyar irodalom kis tükre 1896-1936 (Bp., 1938).

 

Dornbach Alajos
1936-ban született Ózdon. Gyermekkorát pedagógus édesapja állomáshelyein, Sáta és Szilvásvárad községekben töltötte. Tíz éves kora után az Egri Ciszterci Gimnázium, majd a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte tanulmányait. 1954-ben felvették az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1958-ban diplomát szerzett. 1956 októberében az egyetemi forradalmi bizottság tagjává választották. Tagja volt a Budapesti Rendőrfőkapitányságon szervezett első nemzetőr alakulatnak. 1959-ben két hónapra letartóztatták, ennek következtében 1964 végéig nem válhatott az Ügyvédi Kamara tagjává. 1964-től Gyöngyösön, majd 1974-től Budapesten folytatott ügyvédi gyakorlatot. A rászorulóknak és a politikai üldözötteknek díjazás nélkül biztosított ügyeikben jogi képviseletet. Jogi képviselője volt a Charta 77 aláíróinak, a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) szervezőinek, a szamizdatok kiadóinak. 1983-tól a Soros Alapítvány, illetve Soros György jogi tanácsadója. 1988-ban Vásárhelyi Miklós megbízásából perújítást kezdeményezett a Nagy Imre perben. Az 1988 júniusában megalakult történelmi Igazságtételi Bizottság jogi szekcióját vezette 1990-ig. 1988 tavaszán egyik alapítója volt a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének és a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd a Szabad Demokraták Szövetségének. 1990 óta az SZDSZ fővárosi listán megválasztott képviselője. 1990-94 között az Országgyűlés alelnöke volt. A következő ciklusban az Önkormányzati-, Alkotmányügyi-, és Alkotmányelőkészítő Bizottság tagjaként tevékenykedett. 1992-től az SZDSZ Ügyvivői Testületének volt a tagja, 1995 óta az SZDSZ Országos Tanács elnöke.
Adatok a www.valasztas.hu oldalról.

 

Eke Zsolt
Grafikus, képzőművész. Miskolcon született 1968-ban. Gyermekkorát Sátán töltötte, itt járt általános iskolába. Ózdon a József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd a szentendrei Katonai Főiskolát végezte el, hadnaggyá avatták. Már nagyon korán kitűnt rendkívüli rajzkészségével. A Sátát körülvevő táj szépsége ihlette első munkáit. Tusrajzok, pasztellek, olajképek, linóleummetszetek, akvarellek, vegyes technikával készült képek mesterévé vált, grafikáiból számos kiállítást rendezett, naptárakat szerkesztett. Később festményeivel is elismerést szerzett. A Cipruson állomásozó magyar békefenntartó NATO-katonák kápolnájába ő festette az oltárképet, amely Szent Istvánt ábrázolja, amiért a honvédelmi miniszter dicséretben részesítette. Büszkén vallotta magát katonaművésznek. Tragikusan rövid életében imádta a természetet, amelyet képein is megörökített. 2005-ben hunyt el Budapesten. Bővebben >>

 

Filkorn Béla dr.
Körorvos, Sáta. Született 1892-ben Németprónán. Atyja: János, anyja: felsővattai Vattay Mária. Középiskoláit Privigyén, Miskolcon, Nagyváradon és Selmecbányán, az egyetemet Budapesten végezte. Orvosi működését 1923-ban kezdte Budapesten a Szt. Rókus kórházban, majd 1924-ben Sáta községnek lett körorvosa. A világháborút mint orvos az orosz fronton szolgálta végig. Az OTI és a Rimamurányinak orvosa, képv. test. tag, a r.k. egyh. vil. elnöke. – Neje: nemes verbőczi Manyák Olga. Vármegyei Szociográfiák – Borsod vármegye 1939.

 

Makra Péter
Sátai plébános. Jelenleg annyit tudunk róla, hogy a „Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat nyolczadik, 1893-1895. évi cziklusának pártoló tagjai” között volt.

 

Szvorényi József
(Sáta, 1816. júl. 5. – Eger, 1892. dec. 11.): nyelvész, irodalomtörténész, pedagógus, az MTA tagja (l. 1846, t. 1886). Filozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott. 1838-ban belépett a ciszterci rendbe, 1840-ben pappá szentelték. 1839-ben Székesfehérváron, 1849-től Egerben tanár. 1866-tól ig., 1868-ban perjel, 1892-ben főig.-i címet kapott. 1854 – 56-ban az MTA m.-német műszótárának előkészítésében vett részt. Verseket, tárcacikkeket, pedagógiai értekezéseket, tankönyveket írt. Kiadta Vitkovics Mihály és Szemere Pál munkáit, ez utóbbit részletes életrajzi bevezetővel. F. m. Magyar ékes szókötés (Buda, 1846); Ékesszólástan (Eger, 1851); Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés körében (Bp., 1890). – Irod. Szász Károly: Sz. J. (Akad. Ért. 1895.) Forrás: Életrajzi lexikon (lexikon.katolikus.hu)

Dr. Szecskó Károly írása az Egri Magazin 2012 májusi számában

 

Tóth Gyula
A falu lakóin kívül kevesen tudják, hogy Tóth Gyula, a hatvanas, hetvenes évek hétszeres magyar, hétszeres szegedi, kétszeres kassai maratoni bajnoka, nemzetközi klasszis futó sportoló 2004-2006 között Sáta lakója volt. Tóth Gyula 1936. április 12-én született Túrkevén. Életéről és sportpályafutásáról részletesen itt olvashat. Tóth Gyula 2004-től a 2006-ban bekövetkezett haláláig Sátán lakott (a Salamonban).

 

Tóth József
(Sáta, 1915. jan. 6. – Tard, 1990. ápr. 20.): apát-plébános. A Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, teológus dr. 1938. október 30-án pappá szentelték. Kenderesen kp., 1940: Egerben teol. tanár, 1942: a papnevelő intézet lelki igazgatója, 1943: tanulmányi felügyelő, 1948: a kisszem. lelki ig-ja, 1948. máj. 1: letartóztatva. 1949: érseki tanácsos, 1952: főszentszéki kötelékvédő, zsinati vizsgáló és tp.ig. 1960: Jászkíséren plébános, 1975: kácsi c. apát. – Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1942: 54. Új communis rész a Breviáriumban és a Misekvben; 77. Újabb döntvény az oltárkiváltás ügyében; 86. Kell-e még mondani a Magna Domina-oratio imperata-t?; 1943: 28. Ahogy az Egyh. rubrikái előírják. Előkészület a sztmiséhez; 68: Irod. gyűlés; 1944: 5. Irod. győlés; 8. Ahogy az Egyh. rubrikái előírják 1-6.r.; 82. Mikor adhatja meg az ordinarius a binandi facultas-t?) Forrás: Életrajzi lexikon (lexikon.katolikus.hu)

 

Tisztelt látogató! Erre az oldalra folyamatosan várjuk Sáta történetének ismert, vagy éppen ismeretlen, a rég- és közelmúlt közéleti személyeinek, híres embereinek megemlítését, Sátáról származó, Sátával kapcsolatos személyekről szóló leírásokat. Kérjük, hogy aki az oldal tartalmával kapcsolatos információval rendelkezik, jelezze ezt nekünk. Köszönjük!

 

Megszakítás