2024-06-20

II. világháborús fejfa idegen katonáknak

II. világháborús fejfa Sátán elhunyt ismeretlen katonáknak

Faragott fejfa emlékmű a második világháborúban a faluban áldozatul esett ismeretlen magyar, orosz és német katonáknak. A fejfa a sátai temetőnek a ravatalozótól jobbra eső bejáratához közel található, az újonnan, 2016-ban felállított lélekharang mellett.

Álmaikat itt alusszák
magyar, orosz, német bakák,
kiket várnak édesanyák,
s emléküket dalba fonják.
Béke leng itt sírjuk felett,
és a fájó emlékezet.
(Ismeretlen szerző)

Részlet Hossó Ramóna „Sáta és a II. világháború” című dolgozatából:
Folytak harcok a falu határában is a Csokvai-pataknál. Ennek partja vizes, mocsaras terület volt annak idején. Akik ott elestek, belefagytak a vízbe, sárba. Csak akkor tudták őket kiemelni, amikor a fagy engedni kezdett a tél végén. Ők közös sírba kerültek a falu r. kat. temetőjében. Az előbb említett 1948-as körjegyzői levélben talált ide vonatkozó részleteket a 4. sz. melléklet tartalmazza, miszerint Sáta község határában öt magyar katona esett el, akik közül három ismeretlen. A két ismert katona közül Pintér János tizedes külön sírba került. Iratait annak idején elküldték özvegyének. Dunes Mihály a többi ismeretlen magyar halottal fekszik közös nyughelyen. Zsebéből előkerült zsoldkönyve, leventeigazolványa és néhány fotó. Az egyik fényképen látható két katonaruhás férfi közül az egyik szintén itt esett el, ő Czupy István, s a civil ruhás fotón (a dolgozatban, a szerk.) látható férfi is, neve: Horváth Bors Domonkos. A jegyzői jelentés idején személyazonosságukat megállapítani még nem tudták.

A képek 2006 februárjában készültek (BZ).

Kapcsolódó tartalmak:
Sáta a II. világháborúban >>
B24 Liberator a sátai határban >>

 

 

Megszakítás