Sátai önkéntesek kárelhárítási munkán

Augusztus 13-án délutántól heves zivatarok és jégesők okoztak komoly károkat országszerte. A legnagyobb károk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében keletkeztek, többek között Szőlősardó, Szin, Szögliget és Perkupa településeken és környékükön. Házak tucatjainak sérült a tetőzete a helyenként dió és tojás méretű jégdaraboktól, sok helyen betörtek az ablakok, sérültek a redőnyök.

Sátai önkéntesek – az önkormányzat támogatásával – 2019. augusztus 14-én Szögligeten kárelhárítási munkában vettek részt, a viharban megrongálódott tetőszerkezeteket lefóliázták. Szép munka volt!

Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében – Projekt

A kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
A projekt címe: „Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében”
A szerződött támogatás összege: 110.484.559 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 57§(1.) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik a szociális alapszolgáltatások nyújtása. Sáta Község Önkormányzata a szociális étkeztetés alapszolgáltatást nyújtja az arra jogosultaknak. Az önkormányzat konyhája jelenleg az óvoda épületében működik, az étkezést igénybe vevők számának emelkedése miatt azonban már nem megfelelő annak az infrastruktúrája. A megnövekedett igény az öregedő és nehéz helyzetben lévő népességnek tudható be. Ezért az önkormányzat szeretné egy megfelelően felújított, kibővített, korszerű eszközökkel felszerelt, különálló épületben üzemeltetni a konyháját. A megvalósulási helyszín Sátán, a Kolozsvári utca 5. szám alatt, a 186-os helyrajzi számon található. Az épület 1927–ben épült, az akkori szabványoknak, előírásoknak megfelelően. A műemléki környezetben lévő patinás épület a régi általános iskolának adott helyet. Az intézmény sajnos 2011-ben megszűnt. A funkcióját vesztett épület nincs teljesen leromlott állapotban, de jelenleg energetikai értékei a mai kor követelményeinek, szigorú előírásainak már nem felelnek meg. Az épület egykor érvényben lévő feltételei nem voltak olyan szigorúak, mint a mai jogszabályokban előírtak. Az építési szerkezetek elhasználódtak, a nyílászárók eldeformálódtak, a padló tönkrement, a tetőszerkezet elöregedett. Az épület teljes felújításra szorul, valamint jelentős átalakítására is szükség van az új funkciója érdekében. A felújítás után az ingatlan korszerű állapotba kerül, így helyet ad a település szociális konyhájának.

A projekt keretében tehát a már meglévő szociális konyha új helyet kap egy funkcióját vesztett épületben. Az épület korszerűsítésére kerül a konyha kialakításának előírásaival összhangban, így a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat megfelelő infrastruktúrával rendelkező környezetben, a célcsoport igényeinek megfelelően láthassa el a már működő szociális étkeztetés alapfeladatát. A fejlesztés minden költsége elszámolható. A teljes felújítás mellett eszközbeszerzésre is sor kerül, melynek keretében az elavult eszközállományt korszerű gépekre cseréli az önkormányzat. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt.

Az önkormányzat a következőkre nyújt be támogatási igényt:
– funkcióját vesztett épület bővítése, átalakítása , felújítása (beleértve az épületgépészetet is);
– étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése;
– konyhai berendezési tárgyak beszerzése;
– a megvalósuló tevékenységek részeként játszósarok kialakítása;
– parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése;
– megújuló energiaforrás alkalmazása;
– akadálymentesítés;
– energiahatékonysági intézkedések a műemléki környezetben lévő épület tényét figyelembe véve;
– nyilvánosság biztosítása.

Sáta az ózdi járásba -, így a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján komplex programmal fejlesztendő járás – tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel sújtott település. A projekt ezen szempontokat figyelembe véve hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez.
A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásban jogerős bejegyzéssel rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan.
Szem előtt tartottuk az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait a nyílászárók cseréje és fűtési és HMV rendszer korszerűsítése révén. A projektjavaslatban lévő épület az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet [Tanúsítási Kormányrendelet] hatálya alá tartozik. Nyílászárócsere , épület szintű fűtési és HMV rendszer korszerűsítés lesz az egész épületen. A projekt keretén belül nem lesz arányosítás, az épület akadálymentesítve lesz, rehabilitációs környezettervező szakmérnök kerül bevonásra a projekthez. Azbesztmentesítés nem lesz az épületen. A projektvégrehajtás során 6 mérföldkő került betervezésre a határidőszakok figyelembe vételével. A projektmegkezdés és projektvégrehajtás időpontja a realitás elvét szem előtt tartva lett meghatározva. Az indikátor célérték meghatározásra került.

A pályázat megfelel a 4.4.3 pontban előírt feltételeknek. Az 1.1 és a 2.2 pontban támasztott követelmények megfelelése igazolt.
Ezen kívül megfelel a következő kritériumoknak:
– A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről NM rendeletben foglaltak szerint kerül megtervezésre.
– A projekt olyan településen valósul meg, ahol nincs bentlakásos szociális intézmény.
– A projekt támogatja a megújuló energiaforrás használatát.
– A projekt 2.499 fő alatti településen valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006.

Közös sportnap – Borsodbóta, Sáta, Uppony

A Borsodbótai ÖTTE Egyesület, valamint Borsodbóta, Sáta és Uppony Községek Önkormányzatai sikeres pályázatot nyújtottak be az Észak- Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által meghirdetett „Közösségi összetartozást erősítő, hagyományőrző, illetve hagyományosan megtartott rendezvények” szervezésére. A programsorozat második rendezvényének megtartására 2019. július 27- én Sáta községben került sor.

Már reggel 9:00- kor nagyszámú érdeklődő jelent meg a Sátai Kulturális- és Sportközpont területén. Közös torna megtartására került sor a fiatalabb és az idősebb generáció bevonásával, amelyet Bodri Rafael, a nemzetközi testépítő bajnokság kiválósága vezetett le. Ezt követően a résztvevők megkóstolhatták a helyben előállított lekvárokból készült tízórait. A nap további részében kézműves foglalkozások, sportrendezvények, ügyességi vetélkedők, sorversenyek megtartására került sor. Mindannyian jó hangulatban fogyasztották el a helyi és bótai „szakácsok” kiváló főztjeit.
Sokan próbálták ki a Borsodbótai ÖTTE Egyesület matuzsálem életkorú Mercedes Magirus tűzoltó gépjárművét, és több fiatal is kifejezte érdeklődését a tűzoltó hivatás iránt.
Színes, és nagy érdeklődésre számottartó eseménye volt a rendezvénynek a Máltai Szeretetszolgálat szakembereinek szűrővizsgálata, egészséges életmódra nevelő programja.
A rendezvényt kissé megzavarta az esős időjárás, de ettől függetlenül mindenki jól érezte magát és vidáman vett részt a programokon.

Sátai Nyárindító 2019

Bükki Hegyhát Kulturális Fesztivál és Kirakodó Vásár
valamint
Hazaváró ünnepi rendezvény – 2019. június 1., Sáta

Településünkön újra megrendezésre került a már hagyományosnak tekinthető Bükki Hegyhát Kulturális Fesztivál és Kirakodó Vásár, amelynek célja ezúttal sem kizárólag a helyi és környékbeli kulturális értékek felvonultatása, hanem a Sátáról elszármazottak ünnepélyes találkozója is volt, Hazaváró címmel. A két rendezvény egyidejű lebonyolítása alkalmat adott Sáta mindennapi életének bemutatásán túl a kapcsolatépítésre és tapasztalatok megosztására annak érdekében, hogy ne csak a környéken legyen ismert Sáta neve.

Szalmás Zsoltné polgármester asszony megnyitójában köszöntötte a vendégeket, akik ellátogattak a rendezvényre. Örömmel üdvözölte a fesztiválon

– Riz Gábort, térségünk országgyűlési képviselőjét,
– Dr. Csuzda Gábort,
– Lukács Ildikót, felvidéki testvér-településünknek, Jólésznek a polgármesterét,
– a környékbeli települések polgármestereit,
– Sáta jegyzőjét Demjénné Mustos Beatrixot és aljegyzőjét,
– az Ózdi Városi Könyvtár dolgozóit,
– Dr. Sahin Fawazt, településünk háziorvosát,
– a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bányász Szakszervezet képviselőit,
– a környékbeli és helyi vállalkozókat, a településünkkel kapcsolatban álló intézmények, szervezetek vezetőit, dolgozóit,
– a haza látogató volt sátaiakat,
– a délután folyamán fellépő csoportok tagjait, a termékeiket bemutató alkotókat.

A polgármester asszony a továbbiakban emlékplakettel köszöntötte azokat a sátai lakosokat, akik személyes hozzájárulásukkal településünk életében kiemelkedő szerepet töltenek be, illetve tevékenységükkel példát mutatnak a közösség számára. Ezek alapján “Tevékenyen Sátáért” díjat vehetett át (az említés sorrendjében)

Kovács Ernőné, mindenki Anikó nénije
Bódán Ferencné és Herczegné Bódán Tímea
Sass Lászlóné és Sass László
Toldi Bálintné
Fürjes Sándorné
Molnár Józsefné
Bari Józsefné Györgyi
Poór Mihály
Patvarosné Barta Ágnes
Váradi József
Eke Zoltán
Barta Györgyné
Sátai Nyugdíjasklub
Vadászi István
Hossó Gáborné

A jelenleg díjazottakon túl is számos aktív tagja van közösségünknek. Lehet rájuk számítani rendezvények szervezésében, bonyolításában, de a közösségi élet minden területén is. A polgármester asszony ezúton is megköszönte tevékenységüket annak reményében, hogy az együttműködés Sáta érdekében még sokáig tart majd.

Külön kiemelte Magyar Emíliának, a József Attila Gimnázium tanulójának Sáta helytörténetével kapcsolatos, 2. helyezést elért pályamunkáját, aminek május 24-én volt az eredményhirdetése.

Köszönetet mondott a Color-System Kft. vezetőségének, elsősorban Cseh Tamás ügyvezetőnek, hogy jelentős összeggel támogatták az önkormányzati rendezvényeinket.

Megköszönte Mészáros Tamás helyi gazdálkodónak a sátai földön termett bodzából előállított bodzapálinkáját, mellyel vendégeink kedélyállapotának javításához hozzájárult.

Az említetteken kívül minden támogatót köszönet illeti, hisz nélkülük egy kis önkormányzat nehezen tudna színvonalas programokat felsorakoztatni.

A “Tevékenyen Sátáért” díjat, valamint a közösségért végzett munkáért járó elismeréseket az elkövetkező évben is szeretnék átadni, ezért a polgármester asszony várja a lakosság ez irányú javaslatait.

A Sátai Nyárindító 2019 képei – 1. album2. album >>>

Helyszín: Sátai Sport- és Szabadidő Központ (a sportpálya mellett)
Időpont: 2019. június 1. napján, szombaton.

Program

13:00 Polgármesteri köszöntő
           Riz Gábor köszöntője
           “Tevékenyen Sátáért” emlékérmek átadása
           Óvodások műsora
14:00 A Galagonya citerazenekar előadása
14:30 Hajdúszoboszlói csikósok csikós- és pusztaötös bemutatója
15:30 Népdalkörök találkozója
16:30 Hangácsi Ádám – óriásbuborék-show
17:00 Cselepák Balázs műsora
18:00 Tombolahúzás
19:00 Sztárvendég: Balázs Fecó
20:00 Nagyanyám Blues-a