2024-05-24

Álláspályázat: óvodapedagógus

SÁTAI MÁLVÖLGYI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

pályázatot hirdet

óvodapedagógus
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Sáta

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Intézményünk két csoporttal működik. A gyermeklétszám jelenleg 54 fő. Tevékenységközpontú óvodai nevelési programmal dolgozunk. Kiemelt szerepet kap óvodánkban az esélyegyenlőség megteremtése, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való bánásmód megvalósítása. A hirdetéssel, az állással illetve az intézménnyel kapcsolatosan Recskóné Balog Márta a 06-30-4192385-ös telefonszámon ad tájékoztatást, bővebb felvilágosítást.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. valamint e törvény végrehajtásáról szóló 401/2023 (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázatot Recskóné Balog Márta részére a Sátai Málvölgyi Óvoda, Bölcsőde és Konyha (3659 Sáta, Kossuth Lajos utca 61.) címre vagy sataiovoda@freemail.hu email címre lehet benyújtani.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Felsőfokú óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 Szövegszerkesztő (pl. Word) – Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 Önállóság (alap)

 Probléma-megoldó készség (alap)

 Pszichés terhelhetőség (alap)

 Együttműködés (alap)

 Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 motivációs levél

 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a Sátai Málvölgyi Óvoda vezetője dönt

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sáta község honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.26.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.08.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás