2024-04-16

Sáta Község Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (III. 02.) sz. határozata a 2021. évi közbeszerzési tervről

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Sáta Község Önkormányzat Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Sáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

Sáta Község Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tövény 42. §-a alapján a 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti formában hagyom jóvá.

Felhatalmazom a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet hirdesse ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

Sáta, 2021. március 02.

Szalmás Zsoltné
polgármester

A határozat – mellékletével együtt – itt olvasható.

Megszakítás