2024-07-14

2024. évi közművelődési szolgáltatási terv

Jegyzőkönyvi kivonat
Sáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2024. március 27-i nyílt üléséről

18/2024. (II.27.) határozat
Tárgy: A 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv

Sáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évre a közművelődési és szolgáltatási tervet a határozat melléklete szerinti formában hagyja jóvá.

Felhatalmazza a jegyzőt a terv helyben szokásos módon történő közzétételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Győrfiné Magyar Fanni közművelődési referens

K.m.f.

Szalmás Zsoltné sk.
polgármester

Demjénné Mustos Beatrix sk.
jegyző

Sike Richárd sk.
jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyvi kivonat teljes tartalma itt olvasható:

Megszakítás