2024-07-14

A 2024. évi közbeszerzési terv

Jegyzőkönyvi kivonat
Sáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. március 27-i nyílt üléséről

16/2024. (III.27.) határozat
Tárgy: A 2024. évi közbeszerzési terv

Sáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évre a határozat melléklete szerinti közbeszerzési tervet fogadja el.

Felhatalmazza a jegyzőt a terv helyben szokásos módon történő közzétételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

K.m.f.

Szalmás Zsoltné sk.
polgármester

Demjénné Mustos Beatrix sk.
jegyző

Sike Richárd sk.
jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyvi kivonat teljes tartalma itt olvasható:

Megszakítás