2024-04-16

Lakossági barnakőszén igény felmérése

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

T Á J É K O Z T A T Á S

„Lakossági barnakőszén felmérés – 2022”

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárának közlése alapján a szomszédunkban zajló háború miatt megváltozott gazdasági környezetben a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a BARNAKŐSZÉN-TÜZELÉSRE ALKALMAS FŰTŐBERENDEZÉSSEL rendelkező lakosság körében a háztartások barnakőszén szükségletére vonatkozóan, melyhez az Önkormányzatok segítségét kérte.

Kérjük az érintett lakosokat, hogy a barnakőszénre vonatkozó előzetes igényeiket háztartásonként – a mennyiség (mázsa) megjelölésével –

2022. szeptember 28-án 15.00 óráig

az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttassák vissza az igénybejelentő lapot.
– személyesen: Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Sátai Kirendeltsége, 3659 Sáta, Széchenyi út 19.
– e-mail: phivatalsata@gmail.com
– háztartással összefüggésben egy személy élhet igény bejelentéssel. Háztartás alatt, az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

Köszönjük együttműködésüket!

Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

Az igénybejelentés letölthető itt:

Szerkeszthető és nyomtatható Word-formátumban

Nyomtatható pdf-formátumban

Megszakítás