2024-05-24

Sáta község vízelvezető hálózatának fejlesztése – TOP-2.1.3- 16-BO1-2019-00057

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

  • Kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Sáta Község vízelvezető hálózatának fejlesztése
  • Szerződött támogatás összege: 217.628.699 Ft
  • Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A Projekt tartalmának bemutatása:
2.1. A Szerződés tárgya a Sáta Község vízelvezető hálózatának fejlesztése című és TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00057 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
Projekt fő helyszíne: 3659 Sáta, 99 hrsz (Brassói u.)
A projekt megvalósításának helyszíneit a szerződés melléklete tartalmazza. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

Tervezett befejezési dátum: 2021.év 11. hó 30.
Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00057

Támogatási szerződés >>

Lakossági szemléletformálás

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a települési csapadékvíz-gazdálkodás jelentősége – kapcsolódási pontok a beruházáshoz –

TOP-2.1.3-16-BO1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések: Sáta község vízelvezető hálózatának fejlesztése

Az Európai Unió tagországaiban 2000. december 22-én lépett hatályba az EU új vízpolitikája, a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv). A Víz Keretirányelv alapgondolata: a víz az élet nélkülözhetetlen eleme, olyan természeti, társadalmi érték, amely korlátozottan áll rendelkezésünkre. Megóvása, állapotának javítása mindannyiunk feladata, ami közös erőfeszítéseket igényel. 

A vizek jó állapotának eléréséhez és fenntartásához járul hozzá a Sáta községben megvalósuló, tárgyi TOP-2.1.3-16 beruházás is.

Az alábbi képekre kattintva teljes méretben olvasható az előadás, valamint a keretirányelv anyaga.

Megszakítás