2024-04-16

Tájékoztató ebösszeírásról

Ez a cikk már több mint egy éves, kérjük, hogy az oldalon szereplő tartalmat ennek figyelembe vételével olvassa.

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tövényt (Avt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonságának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az adatgyűjtés célja a nyilvántartás, és a járványok megelőzése.
Az önkormányzat nem vezet be ebadót. Közösségi érdek, hogy tekintettel legyünk házi kedvenceink és a környező lakóközösségek igényeire.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2022. évi ebösszeírás céljából kérjük a Sáta Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott, négy hónapnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, akik nem a településen szervezett eboltáson oltatják kutyáikat, hogy az „Ebösszeíró adatlapotkitölteni és azt a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Sátai Kirendeltségéhez (a továbbiakban Hivatal), vagy Balláné Kovács Erika képviselőhöz eljuttatni szíveskedjen 2022. március 31. napjáig.
A 2022. évi kötelező eboltásokat követően Sáta Község Önkormányzata ebrendészeti tevékenységének elősegítése érdekében a nyilvántartás alapján az ebek chipelésével és oltásával kapcsolatosan hatósági ellenőrzést fog végezni a rendőrség bevonásával a településen.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az ellenőrzés során igazolni kötelesek az ebek oltási könyvével a veszettség elleni kötelező oltás megtörténtét, valamint a kötelező chipelés tényét.
Amennyiben az eb tartására vonatkozó kötelező feltételek hiányossága tapasztalható, állattartási bírság kiszabására fog sor kerülni, valamint az ebet a rendőrhatóság közreműködésével az illetékes gyepmester elszállíttatja.
Az elszállítás költségeit az önkormányzat az eb tartójára átterheli.

Kérjük a Tisztelt Ebtartókat, Kutyatulajdonosokat, hogy mindenki tegyen eleget az ebek tartásával kapcsolatos kötelezettségének.

Sáta, 2022. február 17.

Orbán Lászlóné sk.
alpolgármester

Demjénné Mustos Beatrix sk.
jegyző

Felhívás >>

Ebösszeíró adatlap >>

Megszakítás