2024-04-16

Óvodai beiratkozás a 2023/24-es nevelési évre

Sáta Község Önkorányzata az általa fenntartott Sátai Málvölgyi Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben a beiratkozás időpontját a 2023/24-es nevelés évre az alábbiak szerint határozza meg a 21/2023. (II.15.) számú határozatával:

Beiratkozás időpontja: 2023. április 26-28. (szerda-csütörtök-péntek), 8:00-14:00 óráig.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél),
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély),
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.).

Kérjük, hogy az óvodai beiratkozáshoz szükséges minden további, fontos részlet megismeréséhez olvassa el az alábbi dokumentumot (a pdf-ikonra kattintva a teljes tájékoztató letölthető).

Megszakítás